fbpx Skip to content
Menu

Mulligan™ App learning evaluation jest podzielony na trzy oddzielne składniki mające na celu zapewnienie użytkownikowi wystarczającego czasu na zapoznanie się z zawartością. Każda ocena uczenia się może być zakończona dopiero po dwumiesięcznym okresie samodzielnego studiowania.

Ważna uwaga: Ta ocena wstępnego przygotowania do nauki jest dostarczana w trzech częściach. Bez wszystkich trzech dokumentów ukończenia, całkowita mulligan™Concept App Preparatory Module nie jest w pełni zakończona.

Pomyślne zakończenie oceny uczenia się pozwala użytkownikowi pobrać i wydrukować spersonalizowany dokument ukończenia.

Możesz zacząć od nauki oceny część 1 poniżej.
Każdy test ma 25 pytań.

When performing a NAG:

Correct! Wrong!

When performing a hip external rotation Faber position stretch PRP:

Correct! Wrong!

Ankle plantar-flexion MWM:

Correct! Wrong!

Which is not true of Cervical extension self-SNAG ?

Correct! Wrong!

When performing an MWM for sprained ankle:

Correct! Wrong!

Cervical belt traction is indicated for:

Correct! Wrong!

The flexion rotation test is used to evaluate:

Correct! Wrong!

The mobilisation force in a C1/2 rotation self-SNAGS is a

Correct! Wrong!

Mobilisation with movement for wrist extension:

Correct! Wrong!

When performing Lion stretch SNAG mobilisation:

Correct! Wrong!

Straight leg raise with traction is indicated in:

Correct! Wrong!

Lumbar flexion SNAGS:

Correct! Wrong!

Cervical rotation SNAGS:

Correct! Wrong!

Posterior innominate extension in lying MWM mobilisation is:

Correct! Wrong!

Shoulder painful arc mobilisation with movement:

Correct! Wrong!

The mobilisation in cervical rotation positional SNAG is a

Correct! Wrong!

Which of the following is not a principle of the MULLIGAN Concept?

Correct! Wrong!

Hip internal rotation mobilisation with movement open chain:

Correct! Wrong!

Great toe extension mobilisation with movement

Correct! Wrong!

Hip extension mobilisation with movement:

Correct! Wrong!

The mobilisation in a cervical rotation SNAG is:

Correct! Wrong!

Spinal mobilisation with arm movement (SMWAM)

Correct! Wrong!

When performing cervical belt traction:

Correct! Wrong!

Headache self-SNAGS:

Correct! Wrong!

Forearm traction:

Correct! Wrong!